Životopis (jinak také CV – Curriculum vitae), je vstupní vizitkou každého uchazeče. Již podle něho se personalista rozhodne, zda vás do výběrového řízení zařadí, či nikoliv.

Dbejte, proto na úpravu, na správnou gramatiku, stručnost, přehlednost a pravdivost.

Životopis by neměl být obšírný a výrazně dlouhý, zároveň musí obsahovat vše důležité, z čehož budoucí zaměstnavatel vyhodnotí, zda uchazeč svou kvalifikací splňuje podmínky výběrového řízení.

Co musí obsahovat:

  1. Osobní údaje – jméno a příjmení, datum narození, adresu a kontakt
    V případě, že máte k dispozici vhodnou fotografii v elektronické podobě, vložte ji.
  2. Profesní údaje – vkládejte svou profesní historii od nejnovější po nejstarší, a to vždy tak, aby byl zvýrazněn název pozice a zaměstnavatele a uvedeno od kdy do kdy jste tam pracovali. Heslovitě charakterizujte pracovní náplň, zodpovědnosti, důležité činnosti a hlavní obsah práce.
  3. Vzdělání – opět sestavte seznam chronologicky od posledního ukončeného po základní.
    Kuzy a školení – zde se nebojte vypsat veškerá podstatná školení a kurzy, které jste absolvovali.
  4. Znalosti – do tohoto odstavce rozdělte své znalosti na technické (PC, elektro apod, ), jazykové, odborné a profesní.
  5. Výhody – zde by bylo vhodné vyplnit, zda vlastníte řidičské oprávnění nebo živnostenský list, zdravotní průkaz apod.
  6. Zájmy a záliby – heslovitě popište, co děláte ve volných chvílích a co vás baví. Vše uvádějte s rozmyslem. Někdy méně, znamená více.

Motivační dopis

Motivační dopis je v podstatě průvodní dopis k odeslanému životopisu. Je důležité, aby byl krátký a stručný. Několika větami uveďte důvod, proč se do výběrového řízení hlásíte, proč je to místo pro vás vhodné. Nezapomeňte na oslovení, rozloučení a podpis.

Motivační dopis není slohové cvičení, nerozepisujte detaily svého života ani nezkoušejte zaměstnavatele přesvědčovat, že jste jediný vhodný uchazeč.